Preparaty Cynek + SR i Cynek + Forte
zawierają substancję aktywną cynk
w postaci chelatu

Chelat” – „diglicynian cynku – połączenie dwóch cząsteczek aminokwasu glicyny z jednym atomem mikroelementu - Zn

Chelat cynku

Absorpcja, Biodostępność, Tolerancja - znacząco wyższe niż w tradycyjnych preparatach Zn.
Uwalnianie - jedyny na rynku chelat o przedłużonym uwalnianiu - SR.
Brak interakcji - Postać chelatu nie dysocjuje, co nie pozwala na interakcje.

Raport z badań nr 12/ASA/03/14. Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Akredytacja PCA nr AB 1375.

Aguilar F., Autrup H., Barlow S. i wsp.: Opinion on certain bisglycinates as sources of copper, zinc, calcium, magnesium and glycinate nicotinate as source of chromium in foods intended for the general population (including food supplements) and foods for particular nutritional uses Scientifi c Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food. EFSA Journal 2008, 718: 13–15.

Cynk w postaci chelatu

Związki chelatowe cynku wykazują znacznie większa biodostępność i tolerancje w porównaniu do tradycyjnie stosowanych: siarczanu, glukonianu lub wodoroasparaginianu cynku. W badaniach wykazano zwiększoną jego biodostępność o 43.4% w porównaniu z glukonianem cynku. Ponadto udowodniono dobra tolerancje i bezpieczeństwo stosowania tego związku.

Romaszkiewicz, A., Nowicki, R. (2014) Rola suplementacji cynku i witaminy A w profi laktyce i leczeniu chorób skóry. Terapia nr 12/2014 (315).

*m.in.:antybiotyki - tetracykliny, chinolony; kw.acetylosalicylowy; NLPZ, sterydy, tiazydy **m.in.:wapń, żelazo, miedź, kw.foliowy, produkty mleczne, produkty bogatowłóknikowe (pieczywo pełnoziarniste), fityniany *,** ulotki informacyjne produktów zawierających cynk w postaci soli nieorganicznych lub organicznych.

Gandia, P. (2007) A bioavailabity study comparing two oral formulations containing zinc after a single administration to 12 healthy female volunteers. Int.J.Nutr.Res. 77(4), 243-248